Verbindende Communicatie

'De Jakhals en de giraf in ons'

In-company training


een positieve werkcultuur, betere samenwerking en het oplossen van conflicten

soft skills
"86% van de leidinggevenden en werknemers noemt het gebrek aan effectieve communicatie en samenwerking als de belangrijkste oorzaak van mislukkingen op de werkplek" 
verbinding

Verbindende communicatie als cultuur

  •  creëert een gevoel van veiligheid en vertrouwen
  •  bevordert samenwerking en teamwork
  •  draagt bij aan het oplossen van conflicten
  •  stimuleert betrokkenheid en werkplezier

Hoe ontstaan conflicten?

Conflicteren betekent letterlijk: 'con' (samen) 'flictere' (verschillen). Mensen verschillen van normen en waarden (drijfveren), persoonlijke geschiedenis, manier van werken en overtuigingen. We zijn eerder geneigd de ander te overtuigen van onze zienswijze, dan open te staan voor de visie van de ander. Door open en respectvol met elkaar te communiceren, kunnen conflicten worden opgelost, kan er wederzijds begrip worden bereikt en nieuwe mogelijkheden ontstaan.

model van de wereld

Je ziet de wereld niet zoals de wereld is, je ziet de wereld zoals je zelf bent.

De jakhals en de giraf in ons

In verbindende communicatie wordt de term "jakhals" gebruikt om te verwijzen naar bepaalde communicatie strategieën die bijdragen aan conflicten en onenigheid. De jakhals staat symbool voor kritiek, oordelen, beschuldigingen, sarcasme en andere vormen van gewelddadige taal. Het gebruik van jakhals-taal leidt tot defensieve reacties en escalatie van conflicten.
De jakhals en de giraf in ons
Verbindende communicatie moedigt daarentegen het gebruik van "giraffen-taal" aan, wat staat voor empathie, eerlijkheid, zelfexpressie en het uiten van behoeften op een respectvolle manier. Door giraffen-taal te gebruiken, proberen we begrip en verbinding te creëren in plaats van conflicten te verergeren.

Het doel van verbindende communicatie is om bewust te worden van onze communicatiepatronen en de impact ervan op anderen. Door de jakhals in onszelf te herkennen en te transformeren naar giraffen-taal, kunnen we constructievere en vreedzamere relaties opbouwen.
Luisteren

"Wanneer je luistert om te begrijpen, in plaats van luistert om te reageren, ontstaat er echt contact"

Empathie geven aan jezelf en de ander

Als mens hebben we de behoefte aan een luisterend oor wanneer we frustratie ervaren. We willen ons gehoord en begrepen voelen. Toch vervallen we als luisteraar regelmatig in het helpers-rol en geven ongevraagd advies, proberen het te sussen, zwakken het af of beginnen over onszelf.

Leer door de frustratie heen van de ander te luisteren naar onderliggende behoeften en gevoelens. Dat is de kunst van empathisch luisteren.

De drie principes van verbindende communicatie

empathie-geven-aan-jezelf

Empathie geven

aan jezelf

Openstaan voor je eigen gevoelens en behoeften wanneer je wordt getriggerd.
De jakhals en de giraf in ons

  Empathie geven
aan de ander

Openstaan voor de gevoelens en behoeften van de ander.

eerlijk uiten

Jezelf

eerlijk uiten

Duidelijk maken wat je raakte, wat je behoefte is en concrete verzoeken doen.

In vier stappen naar verbinding

Door deze stappen te volgen, kunnen we loskomen van het uiten van oordelen en verwijten, en in plaats daarvan onze onderliggende behoeften communiceren. Dit bevordert begrip en verbinding tussen mensen, omdat het de focus legt op wederzijds respect en samenwerking. Het stelt ons ook in staat om op een constructieve manier om te gaan met conflictsituaties en een win-win-oplossing te vinden.

4 stappenvanverbindendecommunicatie

In-company training

Het doel van de training is om de communicatie en samenwerking te verbeteren. De training richt zich op het nemen van verantwoordelijkheid voor gevoelens en behoeften, openstaan voor de gevoelens en behoeften van anderen, elkaar beter begrijpenen het creëeren van een feedback cultuur.

De training wordt ondersteund door praktische voorbeelden en casuïstiek, zodat deelnemers de theorie direct kunnen toepassen in de praktijk.

  •  het in-company programma is opgebouwd uit drie dagdelen, met telkens twee weken tussen de dagdelen
  •  het programma wordt luchtig gebracht, met humor, diepgang en vooral praktisch oefenen
  •  voor iedere bijeenkomst ontvangen deelnemers een korte voorbereidende opdracht
  •  vooraf vindt een online intake plaats om de intentie van het programma te bespreken
  •  tussentijds is er online afstemming
  •  na afronding is er een online evaluatie 


Ik wil graag meer informatie


Reacties van klanten