'Drijfveren en kernkwaliteiten'

eendaagse team workshop


elkaar beter begrijpen en kwaliteiten benutten

Team en drijfveren

Conflicten binnen teams ontstaan omdat men elkaar niet begrijpt. Je hebt het idee een andere taal te spreken. Mogelijk conflicteren jullie op verschil in normen, waarden, manier denken, werken en communiceren. Inzicht in elkaars drijfveren lost dit probleem op. Tijdens de workshop maken we letterlijk de drijfveren van alle teamleden, en het team als geheel, zichtbaar. Zodat de onderstroom zich laat zien en we kunnen toewerken naar een cultuur van verbinding en samenwerken.

drijfveren
Kernkwaliteiten

Team en kernkwadranten

Het is waardevol om de unieke kwaliteiten, valkuilen, uitdagingen en allergieën van elk teamlid te kennen. Door hier openlijk met elkaar te praten, creëren je een positieve cultuur van 360 graden feedback. Door de kernkwadranten te verbinden met onze drijfveren, kunnen we echt diepgaande zelfkennis ontwikkelen en elkaar beter leren kennen en begrijpen. Dit bevordert niet alleen de samenwerking, maar stelt ons ook in staat om elkaars sterke punten te benutten en elkaar te ondersteunen in het bereiken van individuele en gezamenlijke doelen.


Ja, ik wil graag meer informatie