Inspiratiesessie

'de jakhals en de giraf in ons'

Een positieve werkcultuur, betere samenwerking en het oplossen van conflicten


Spreken
"86% van de leidinggevenden en werknemers noemt het gebrek aan effectieve communicatie en samenwerking als de belangrijkste oorzaak van mislukkingen op de werkplek" 

miscommunicatie

Miscommunicatie op de werkvloer

Waarom praten we vaak langs elkaar heen en begrijpen we elkaar niet? Hoe kun je frustraties in communicatie voorkomen en wat kun je er samen aan doen om elkaar wél te begrijpen? Mensen hebben nu eenmaal verschillende normen en waarden en dat roept regelmatig frustraties op. 


Hoe gaan we om met die verschillen en hoe kunnen we via taal op een verbindende manier duidelijk maken wat we bedoelen en nodig hebben?

De inspiratiesessie is interactief qua karakter, met voorbeelden uit de praktijk, pakkende filmpjes en korte opdrachten met het publiek. 

Je krijgt inzicht in jouw psychologische voorkeuren, jouw model van de wereld, het verschil tussen 'sympathie' en 'empathie', de vier stappen van verbindende communicatie, de tien vaardigheden van 'empathisch luisteren', hoe frustraties ontstaan, wat jouw aandeel hierin is én wat jij kunt doen om op een verbindende manier het gesprek aan te gaan.

Ben je klaar voor de inspiratiesessie?

Inspiratiesessie communicatie  'De jakhals en de giraf in ons'

Sinds lange tijd weer gelachen én wat geleerd! Dankjewel voor deze interessante, interactieve en direct toepasbare workshop. Niet in de laatste plaats wil ik je danken voor je aandeel humor. Ik heb sinds lange tijd weer zitten schateren van de lach. Heerlijk!! 🙏🏻

Simone van der Klooster, communicatieadviseur

soft skills

Verbindende communicatie als cultuur

  •  creëert een gevoel van veiligheid en vertrouwen
  •  bevordert samenwerking en teamwork
  •  draagt bij aan het oplossen van conflicten
  • stimuleert betrokkenheid

Vervolg op de inspiratiesessie

Hoewel de inspiratiesessie geen training op zich is, is het wel een kans om bewust te worden van de potentie van verbindende communicatie en de impact die het kan hebben op team- en organisatieniveau. Het is dus belangrijk om vooraf te bedenken wat je precies wilt bereiken met de sessie. Wil je alleen een leuke ervaring bieden, of wil je als team of organisatie echt de brug slaan naar een nieuwe communicatietaal die positieve invloed heeft op de werksfeer en het onderlinge respect?

Verbindende communicatie is als een vreemde taal die je moet oefenen om het eigen te maken. Het vergt tijd en inzet om de principes te begrijpen en toe te passen. Daarom is het essentieel om na de inspiratiesessie te investeren in verdere training en begeleiding. Een in-company training zoals kan hierbij helpen. Deze training biedt praktische handvatten en oefeningen die teams en organisaties kunnen helpen om verbindende communicatie in de praktijk te brengen, met als resultaat een harmonieuze en respectvolle werkomgeving waarin iedereen zich gewaardeerd voelt.