Home > De vijf ingrediënten van een TOP-team

Herkenbaar?

Je team ‘loopt’ niet lekker. Er is weinig onderling vertrouwen, er zijn spanningen en conflicten, er wordt teveel gestuurd op consensus, collega’s spreken elkaar niet aan en een ieder gaat voor zijn eigen resultaat. Je organiseert van alles om de onderlinge verbinding te versterken, maar eenmaal terug op de werkvloer is het weer ieder voor zich.

Wat je wilt als team

We focussen op het teamresultaat

 • Het teambelang staat voorop
 • We vieren successen!
 • We weten waar we voor staan
 • We weten waar we voor gaan
 • We stellen prioriteiten

 

 

"Samenwerken zonder dat je voor ogen hebt wat je wilt bereiken, is als lopen in de woestijn zonder kompas."

 

We nemen verantwoordelijkheid

 • We vermijden bureaucratie
 • We komen afspraken na
 • We zijn bij met ons werk 
 • We spreken elkaar aan
 • We nemen verantwoordelijkheid voor onze individuele- én teamresultaten

 

"I am responsible, because I am able te respond."

 

We zijn gecommitteerd

 • We zeggen 'JA' en doen 'JA' 
 • We hebben duidelijke afspraken over doelen en taken
 • We mogen fouten te maken en leren hiervan
 • We nemen besluiten op basis van 'de meerderheid beslist' in plaats van consensus
 • We hebben aandacht voor de minderheid om te zorgen dat ook zij meedoen

 

"Committeren betekent 'samen doen', ook als je het er niet mee eens bent. De meerderheid beslist waardoor sneller besluiten worden genomen en doelen eerder worden bereikt. Commitment is de tegenhanger van consensus, het eindeloze gepolder."

We communiceren verbindend

 • We discussiëren zonder elkaar persoonlijk aan te vallen
 • We staan open voor elkaars mening
 • We communiceren oplossingsgericht 
 • We hebben respect voor elkaars standpunten
 • We communiceren om het beste in elkaar naar boven te halen
 • We verdelen de spreektijd, iedereen komt gelijkwaardig aan bod
 • We communiceren win-win

 

"Verbindende communicatie begint met de intentie om je te verbinden met de ander."

 

We vertrouwen elkaar

 1. We geven elkaar onvoorwaardelijk vertrouwen
 2. We tonen betrokkenheid en geven elkaar complimenten
 3. We praten altijd 'met' en nooit 'over' elkaar
 4. We vertellen de waarheid en zijn transparant
 5. We boeken resultaten en zijn proactief
 6. We spreken elkaar aan
 7. We komen toezeggingen na
 8. We spreken verwachtingen uit
 9. We tonen moed en maken moeilijke dingen bespreekbaar
 10. We herstellen fouten en bieden onze excuses aan
 11. We vragen elkaar feedback omdat we onszelf continu willen verbeteren
 12. We luisteren naar elkaar zonder oordeel, verwijten en oplossingen

 

Het fundament van een TOP-team is wederzijds vertrouwen. Om dit te bereiken moeten we onze behoefte om onkwetsbaar te zijn overwinnen. Door op persoonlijk niveau de twaalf gedragingen van vertrouwen te leven, creëren we als team een bedding van veiligheid en kunnen van hieruit excelleren."

 

 

 

 


Drijfveren vaststellen

Drijfverenanalyses maken onderdeel uit van de training. Voorafgaand aan de trainingsdag worden eerst de individuele drijfverenprofielen met de deelnemers besproken. Tijdens de teamdag zijn de individuele drijfverenprofielen en het teamprofiel een belangrijke basis voor de coaching van je team. AndersDenkenAndersDoen is Profile Dynamics gecertificeerd partner.

Tijdens de workshop gaan we samen met jouw team op zoek naar dat wat jullie bind en wat er nodig is om op alle lagen in-team te zijn met elkaar. We doen dit op een luchtige en interactieve wijze.

 

Het 'andersdenkenandersdoen' jaarprogramma
Bekijk het 'andersdenkenandersdoen' jaarprogramma
© 2021 AndersDenkenAndersDoen