"De vijf ingrediënten van een TOP-team'

Effectief, efficiënt en met plezier samen werken aan inspirerende resultaten

TOP-team
Teamontwikkeling is van groot belang in een organisatie. Het stelt teams in staat om effectiever samen te werken, communicatie te verbeteren en doelen te bereiken. Door teamontwikkeling kunnen individuele teamleden hun vaardigheden en kennis vergroten, wat leidt tot een hogere productiviteit en betere resultaten. Bovendien bevordert teamontwikkeling een positieve werkcultuur en versterkt het de onderlinge relaties tussen teamleden. Het is essentieel om regelmatig tijd en middelen te investeren in teamontwikkeling om de prestaties en tevredenheid van het team te verbeteren.


Om teams te laten excelleren gebruiken wij inzichten uit het teammodel van Patrick Lencioni en drijfverenprofiel volgens de methodiek van Graves (Profile Dynamics)

1. Focus op resultaten

teambelang gaat voor eigenbelang

Wat niet werkt

 •  de 'waan van de dag' regeert
 •  niet in contact met de missie
 •  successen niet vieren
 •  focus op eigenbelang 
 •  mislukkingen niet evalueren

resultaten

Wat wel werkt

 •  helderheid over resultaten
 •  helder missie en visie 
 • focus op teambelang
 •  successen vieren
 •  mislukkingen evalueren

2. Het nemen van verantwoordelijkheid

Creëer een aanspreekcultuur

Wat niet werkt

 •  elkaar niet aanspreken
 •  afspraken niet nakomen
 •  afwezigheid tijdens vergaderingen
 •  verschuilen achter regels
 •  werkachterstanden 

miscommunicatie

Wat wel werkt

 •  elkaar aanspreken
 •  nakomen van afspraken
 •  aanwezig zijn tijdens vergaderingen
 •  vermijden van bureaucratie
 •  bij zijn met je werk

3. Sturen op commitment

consensus vertraagt, commitment zorgt voor voortgang

Wat niet werkt

 •  'Ja' zeggen, 'Nee' doen
 •  wachten op consensus
 •  eigen ding blijven doen
 •  geen omgangsafspraken
 •  vergaderen o.b.v. consensuscommitment


Wat wel werkt

 •  'Ja' zeggen is 'Ja' doen
 • creëeren van commitment
 •  doen wat afgesproken is
 •  heldere omgangsafspraken
 •  vergaderen o.b.v. meerderheid

4. Omgaan met conflicten

wees 'hard' voor de feiten en 'zacht' voor de mens

Wat niet werkt

 •  conflicten vermijden
 •  oordelen niet uitspreken
 •  praten 'over' i.p.v. 'met'
 •  problemen blijven hangen 
 •  je mening niet geven


conflicten


Wat wel werkt

 •  conflicten aan durven gaan
 •  aangeven wat je behoefte is
 •  praten 'met' elkaar i.p.v. 'over'
 •  problemen worden besproken
 •  je mening geven

5.Bouwen aan vertrouwen

van 'eiland' naar 'weiland'

Wat niet werkt

 • elkaar niet kennen (drijfveren)
 •  geen feedback geven en vragen
 •  fouten rechtvaardigen
 •  geen hulp vragen
 •  geen persoonlijke aandacht vertrouwen


Wat wel werkt

 • elkaars drijfveren kennen
 •  feedback geven en vragen
 •  fouten toegeven
 •  hulp vragen
 •  aandacht voor elkaars welzijn

Inzicht in elkaars drijfveren versterkt het team

Jouw normen en waarden, en daarmee je manier van denken én doen, zijn anders dan die van je collega teamleden. Dat maakt samenwerken soms lastig: je begrijpt elkaar niet, er ontstaat miscommunicatie, oordelen en verwijten over elkaars manier van werken en samenwerken.

Hoe waardevol zou het zijn als jij je eigen 'handleiding' kent, die van je collega teamleden en die van het team als geheel?

null

Met de Profile Dynamics app heb je direct inzicht in de drijfveren van je collega's. Geen rapporten meer die nutteloos is een bureaulade liggen. 

Inzicht in elkaars drijfveren versterkt het team

De profile Dynamics drijfveren-analyse laat zien: waar je energie van krijgt (expressie), wat energie kost (weerstand), jouw stijl van leidinggeven, je manier van denk en en doen, wat je belangrijk vindt in samenwerking met anderen en waar je uitdagingen en allergieën zitten.

Drijfverenprofiel

Zie je ruimte voor groei? 

Dat is niet zo vreemd want effectief, efficiënt en met plezier samenwerken vraagt om het kennen, begrijpen én toepassen van 'de vijf ingrediënten van een TOP-team'. In eerste instantie helpt het om ons als externe teamcoaches in te zetten en het groepsproces te begeleiden. Met als doel dat het team zichzelf kan dragen en bijsturen. Wij zijn benieuwd op welke manier wij een bijdrage mogen leveren aan de groei van jouw team.