Verbindende Communicatie

null

meer werkplezier door verbindende communicatie
De waarde van verbindende communicatie

Versterkt het vertrouwen

Creëert een aanspreekcultuur

Neemt ruis en irritatie weg

Vergroot het werkplezier 

Draagt bij aan begrip en respect

Reduceert faalkosten, hogere winst

Zeventig procent van de mkb-bedrijven claimt dat ineffectieve communicatie hun primaire probleem is en dat 11% van de omzet verloren gaat aan faalkosten. De kosten van slechte communicatie bedragen geschat € 24.000 per werknemer


Ervaringen van klanten

Waar communicatie begint

Iedereen communiceert. We doen het de hele dag door. Maar waar hebben we geleerd te communiceren? Precies, bij onze ouders. Hoe zij met elkaar communiceerden is de norm en die je meekrijgt en dus als 'normaal' beschouwd. Zo was mijn norm ooit om bij conflicten: a. uit contact te gaan (typisch mijn vader) of b. de neiging had de ander te overtuigen van mijn gelijk (typisch mijn moeder).

null

Je ziet de wereld niet zoals de wereld is, je ziet de wereld zoals je zelf bent


Hoe ontstaan conflicten?

Ieder mens heeft persoonlijke normen en waarden. De hele dag door 'meten' we onbewust of anderen handelen conform onze persoonlijke normen en waarden. Doen anderen dit niet, dan ontstaat er irritatie en frustratie omdat zaken niet gaat conform onze verwachtingen. Voor je het weet heb je je oordeel klaar, begin je de ander te verwijten, te corrigeren en te overtuigen van jou gelijk. Herkenbaar?

null

Wees duidelijk in je communicatie, wat bedoel je precies?

Empathisch luisteren, hoe doe je dat precies?

Iedereen wil zich gehoord en begrepen voelen. Dit vraagt voor jou als luisteraar dat in je staat bent om met je volledige aandacht bij de ander te zijn. Dit valt nog niet mee, want we hebben vaak de neiging de ander te willen helpen, advies te geven of het leed te willen verzachten. De vraag is: met wie ben je dan bezig? Met de ander of met jezelf? Empathisch luisteren bestaat uit tien concrete vaardigheden die je kunt ontwikkelen, zodat de ander zich werkelijk gehoord en begrepen voelt. 

Pas wanneer we luisteren om te begrijpen, in plaats van luisteren om te reageren, ontstaat er echt contact

Opbouw van de training
  • Het programma is opgebouwd op drie dagdelen, met telkens twee weken ruimte tussen de dagdelen, zodat er ruimte is om het geleerde in de praktijk te oefenen
  • Het programma wordt luchtig gebracht, met humor, diepgang en vooral veel ruimte om te oefenen. Verbindende communicatie is een taal die vooral geoefend dient te worden
  • Voor iedere bijeenkomst ontvangen deelnemers een korte voorbereidende opdracht
  • Deelnemers ontvangen gratis toegang tot de online omgeving

Empathie geven aan jezelf

Als je de ander wil begrijpen in zijn/haar gevoelens en behoeften, dan is het belangrijk om eerst in contact te komen met je eigen gevoelens en behoeften. Dit is het vertrekpunt van verbindende communicatie.

Empathie geven aan de ander

Empathisch luisteren leert ons door de frustratie van de ander heen te luisteren naar onderliggende gevoelens en behoeften. Zodat de ander zich gehoord en begrepen voelt.

Jezelf eerlijk uiten, concrete verzoeken

Je oefent in het gesprek aangaan met de ander, wanneer de ander iets doet of zegt wat niet in overeenstemming is met jouw normen en waarden en leert concrete verzoeken doen.
Tarieven
  • In-company training drie dagdelen. Groep tot 12 deelnemers: 1 trainer € 2.700,-
  • In-company training drie dagdelen. Groep vanaf 12 deelnemers: 2 trainers € 5.400,-
  • Annuleringsvoorwaarden: 4 weken voor de eerste trainingsdag: geen. 2 weken voor de eerste trainingsdag: 50% van de trainingsprijs. 1 week voor de eerste trainingsdag: 100% van de trainingsprijs