Effectief, efficiënt en met plezier samen werken aan inspirerende resultaten


Dat is de kracht van een TOP-team

TOP-team

Zit jouw team meer links of rechts?

Top-team

Zie je ruimte voor groei? 

Dat is niet zo vreemd want effectief, efficiënt en met plezier samenwerken vraagt om het kennen, begrijpen én toepassen van 'de vijf ingrediënten van een TOP-team'. In eerste instantie helpt het om ons als externe teamcoaches in te zetten en het groepsproces te begeleiden. Met als doel dat het team zichzelf kan dragen en bijsturen. Wij zijn benieuwd op welke manier wij een bijdrage mogen leveren aan de groei van jouw team.

Samen werken met drijfveren

Jouw normen en waarden, en daarmee je manier van denken én doen, zijn anders dan die van je collega teamleden. Dat maakt samenwerken soms lastig: je begrijpt elkaar niet, er ontstaat miscommunicatie, oordelen en verwijten over elkaars manier van werken en samenwerken.

Hoe handig zou het zijn als jij je eigen 'handleiding' kent, die van je collega teamleden en die van het team als geheel?

Wat drijf jou?

De profile Dynamics drijfveren-analyse laat zien: waar je energie van krijgt (expressie), wat energie kost (weerstand), jouw stijl van leidinggeven, je manier van denk en en doen, wat je belangrijk vindt in samenwerking met anderen en waar je uitdagingen en allergieën zitten.

Drijfverenprofiel

En je team?

Met de teamanalyse van Profile Dynamics® krijg je inzicht in de motivatie en kracht van je team, waar valkuilen zijn, hoe de onderlinge interacties zijn en hoe drijfveren aansluiten bij de taken van het team. De drijfveren-analyses van de afzonderlijke groepsleden worden verwerkt in een groepsprofiel.

Teamprofiel

In het groepsprofiel, zien we in de teamexpressie (links) dat Geel een belangrijke gemeenschappelijke drijfveer is van de groep. Dat betekent dat creativiteit en vernieuwing belangrijk is. Daarbij is men gericht op resultaat (Oranje) en heeft men oog voor de werksfeer (Groen), maar is er tegelijkertijd behoefte aan orde en structuur (Blauw). In de energiebalans is te zien dat Geel de meeste energie oplevert. Er is een grote weerstand tegen te starre en strenge regels (Blauw), behoudzucht (Paars) en Rode conflicten.