Home > 'AndersDenkenAndersDoen' jaarprogramma

AndersDenkenAndersDoen gaat over het HOE van werken

Als organisatie neem je medewerkers aan vanwege een specifieke expertise en bijbehorende competenties. Maar dat alleen geeft geen garantie op resultaat. Je zou kunnen zeggen dat medewerkers over het algemeen wél vakinhoudelijk zijn opgeleid, maar in veel gevallen worstelen met het HOE van werken. Ze zijn soms de regie kwijt, terwijl je als organisatie juist wil dat medewerkers de regie nemen.

Uitdagingen in het werk

Omgaan met veranderingen, perfectionisme, controle willen houden, loyaliteit, geen "nee" kunnen zeggen. Spanningen op het werk of thuis, onduidelijkheid over de toekomst. Sta je nog in je kracht? Moeite met tijd en plannen, jezelf verliezen in de hektiek, werkachterstanden, altijd bereikbaar en beschikbaar willen zijn, onbalans tussen inspanning en ontspanning. Allerlei uitdagingen waar medewerkers tegenaan lopen. Ze willen wel anders, maar weten niet HOE. De programma's van AndersDenkenAndersDoen zijn het antwoord op de Hoe-vraag en stimuleren het eigenaarschap van medewerkers.

 

"Alles draait om eigenaarschap, om resultaatgerichte zelfsturing, om het vergroten van je cirkel van invloed en het nemen van 100% verantwoordelijkheid"

 

 

Wat AndersDenkenAndersDoen je oplevert

Je gaat anders denken en anders doen: je kent jezelf, toont eigenaarschap en bent in staat jezelf resultaatgericht te sturen. Je bent energiek, vitaal, betrokken, hebt plezier in het werk en werkt prettig samen met je collega’s. 

"AndersDenkenAndersDoen, jouw route naar eigenaarschap!"

 

Eigenaarschap ontwikkelen

Je wil graag meer uit jezelf halen. Je wil de grenzen van je kunnen opzoeken. Je wil het verschil maken en van toegevoegde waarde zijn voor de organisatie waarin je werkzaam bent. Je voelt je verantwoordelijk en wil ook graag die verantwoordelijkheid nemen. Maar je weet niet hoe. Als organisatie wil je medewerkers die eigenaarschap tonen. Die zich verantwoordelijk voelen én verantwoordelijkheid nemen. Eigenaarschap gaat over anders DENKEN en anders DOEN.

Anders DENKEN

Weten wie je bent, weten wat je drijft, weten wat je kwaliteiten, valkuilen en uitdagingen zijn, weten dat alles constant verandert, weten dat jij het verschil kunt maken, weten dat je veel meer kunt dan jezelf denkt.

Anders DOEN

Werken vanuit je cirkel van invloed, oplossingsgericht handelen, aanspreekbaar zijn, jezelf continu verbeteren, gemotiveerd zijn, betrokkenheid tonen, verantwoordelijkheid nemen, jezelf commiteren, resultaatgericht werken, verbindend communiceren, jezelf presenteren, bouwen aan vertrouwen, win-win houding en persoonlijk leiderschap tonen.

 

Wat het programma oplevert 

Je gaat anders denken en anders doen: je kent jezelf, toont eigenaarschap en bent in staat jezelf resultaatgericht te sturen. Je bent energiek, vitaal, betrokken, hebt plezier in het werk en werkt prettig samen met je collega’s. 

 

"AndersDenkenAndersDoen, jouw route naar eigenaarschap!"

Voor wie is het programma?

 • Voor iedereen die vakinhoudelijk opgeleid is maar het HOE van werken (nog) onvoldoende heeft geleerd
 • Voor iedereen of je nu al jaren werkt, young professional of ZZP-er bent
 • Voor iedereen die met meer plezier en gemak betere resultaten wilt behalen

Het 'AndersDenkenAndersDoen' jaarprogramma

 • Persoonlijke drijfverenanalyse  
 • Gesprek met coach over persoonlijke drijfverenanalyse
 • Eendaagse training 'Meester in je werk'  
 • Eendaagse training 'CommUNIceren en feedback geven'
 • Eendaagse training 'De vijf ingrediënten van een TOP-team'  
 • Eendaagse training 'Inspirerend Spreken'  
 • Iedere drie weken persoonlijke coaching

Het programma is mede geïnspireerd op 'the seven habits of highly effective people' van Stephen Covey, 'geweldloze communicatie' van Marshall Rosenberg en 'de vijf disfuncties van teams' van Patrick Lencioni

De programma onderdelen

Het fundament: inzicht in je persoonlijke drijfveren

 • Werken vanuit wat energie geeft
 • Weten wie je bent
 • Weten wat energie kost en hoe je dit kunt voorkomen
 • Weten waar je staat er waar je naartoe wilt
 • Je kwaliteiten, valkuilen, uitdagingen en allergieën kennen
 • In staat zijn anderen effectief te beïnvloeden
 • Weten wat je commUNIcatie voorkeursstijl is
 • Weten wat je leiderschapsstijl is
 • Inzicht in je waarden en hier proactief op sturen
 • Meer plezier en voldoening in je werk 
 • Makkelijker samen werken met anderen omdat je weet wie je bent

"Drijfveren maken inzichtelijk hoe je DENKT, DOET, COMMUNICEERT, SAMENWERKT, je LEIDERSCHAPSSTIJL en wat je WAARDEN in werken zijn"

 

Eendaagse training 'meester in je werk' 

 • Plezier in je werk
 • Je energieniveau blijft de hele dag op peil
 • Werkt vanuit flow
 • Meer focus
 • Regie over je werk
 • De juiste prioriteiten
 • Je ervaart rust omdat je structuur hebt
 • Denken en handelen vanuit je cirkel van invloed
 • Balans tussen inspanning en ontspanning

"Met meer plezier en gemak inspirerende resultaten"

De 'meester in je werk' training is geïnspireerd op 'de zeven eigenschappen van effectief leiderschap' van Stephen Covey.

Eendaagse training 'Inspirerend Spreken'

 • Ontspannen spreken voor een groep
 • Lekker jezelf zijn
 • Toehoorders bij je verhaal betrekken
 • Je voelt je zelfverzekerder 
 • Je boodschap wordt onthouden 
 • Razendsnel contact en vertrouwen opbouwen 
 • Echt interactie (weet je nog, vroeger was je vooral aan het zenden)
 • Publiek is direct aangehaakt door jouw pakkende INTRO
 • Impact is vele malen groter door het gebruik van de ruimte, je houding, gebaren en stiltes
 • Jouw presentaties, daar willen mensen bij zijn! 

"Van 'informeren' naar 'inspireren"

 

Eendaagse training 'communiceren en feedback geven'

 • Blijf bij jezelf
 • Je schiet minder snel in oordelen
 • Vergroten empathisch vermogen  
 • Meer plezier en verbinding in contact met de ander
 • Feedback niet persoonlijk nemen
 • Jouw innerlijke jakhals, de oordelen over jezelf herkennen
 • 'Frustratie' naar 'behoefte' vertalen
 • Oplossingsgericht commUNIceren
 • Meer begrip voor de ander 
 • Je laat je zachte, kwetsbare kant zien
 • Je maakt je minder druk over zaken waar je geen invloed op hebt
 • Je bent een leuker persoon om mee samen te werken

"Verbindende commUNIcatie draagt bij aan werkplezier"

 

Eendaagse training 'de vijf ingrediënten van een TOP-team'

 • Je voelt je meer op je gemak in het team
 • Zelfverzekerder zijn
 • Teamleden vertrouwen je 
 • Jezelf kwetsbaar opstellen
 • Verantwoordelijkheid voor jezelf én je team nemen
 • Teamleden en jezelf aanspreken 
 • Je durft gepassioneerd te discussiëren 
 • Je toont persoonlijk leiderschap
 • Weten wat 'de vijf ingrediënten van een TOP-team' zijn
 • Als het team niet loopt, dan weet wat je wat de oorzaak is en wat je eraan kunt doen
 • 'Ja' zeggen is 'ja' doen, ook als je het er niet mee eens bent
 • Zorgen dat jouw team succesvol is 
 • Succesmomenten samen vieren

"Onderling vertrouwen is de basis van ieder succesvol team"

 

13 uur individuele coaching

Het borgen van de inzichten en tips vanuit het programma ontstaat door nieuw gedrag telkens te herhalen. Door het herhalen van nieuw gedrag worden er neurale verbindingen in de hersenen aangelegd, waardoor het gewenste gedrag steeds meer een automatisme wordt. Het vraagt tijd en begeleiding om het gewenste gedrag telkens onder de aandacht te brengen via individuele coaching. 

Daar zit mede de kracht van dit programma: het systematisch coachen van de medewerker over een periode van een jaar. 

Investering jaarprogramma

 • Persoonlijk drijfverenprofiel inclusief 1,5 uur nabespreken. Waarde € 495,-
 • Training 'meester in je werk'. Waarde € 695,-
 • Training 'inspirerend spreken'. Waarde € 695,-
 • Training 'communiceren en feedback geven'. Waarde € 695,-
 • Training 'de vijf ingrediënten van een TOP-team. Waarde € 695,-
 • 13 uur individuele coaching. Waarde € 1.625,-
 • Totale waarde € 4.900,-
 • Investering  'AndersDenkenAndersDoen' jaarprogramma ' € 4.000,- p.p. ex btw
 • Besparing € 900,- per medewerker

Zie het programma als een bouwpakket: misschien hebben medewerkers al een drijfverenanalyse gemaakt. Dan kan die eruit. En wellicht wil je een specifieke training in een tweedaagse. Zoals bijvoorbeeld de training 'Inspirerend Spreken'. Of heb je andere wensen qua samenstelling van het pakket.

Benieuwd  naar  de mogelijkheden voor jouw organisatie?

Klik dan op de button 'ik wil graag meer informatie'. Je ontvangt binnen 24 uur een reactie.  

 

 

 

AndersDenkenAndersDoen, jouw route naar eigenaarschap!

Je gaat anders denken en anders doen: je kent jezelf, toont eigenaarschap en bent in staat jezelf resultaatgericht te sturen. Je bent energiek, vitaal, betrokken, hebt plezier in het werk en werkt prettig samen met je collega’s. Hoe heerlijk is dat?

Het 'andersdenkenandersdoen' jaarprogramma
Bekijk het 'andersdenkenandersdoen' jaarprogramma
© 2021 AndersDenkenAndersDoen